Search
  • Vit Simral

Dopis pražských zastupitelů ministru Plagovi, 8. 3. 2021

Vážený pane ministře,


dovolte nám, prosím, abychom Vás my, níže podepsaní zastupitelé hl. m. Prahy a jeho městských částí, informovali o společném stanovisku v otázce otevírání škol a školských zařízení ve druhém pololetí školního roku 2020/2021.


Jistě se shodneme na tom, že situace je naprosto kritická. Přechod na distanční výuku ve školách je dle dostupných dat jedním z efektivních nástrojů při boji s koronavirovou pandemií a jeho potřebu jsme na podzim minulého roku chápali; v okamžiku, kdy distanční výuka již ale trvá několik měsíců a ani výhled do budoucnosti nedává příliš naděje na to, že se epidemická čísla výrazně zlepší, je nutné hledat k tomuto nástroji účinné alternativy.


Proto přicházíme s návrhem postupu, jenž by měl snížit dlouhodobé negativní dopady koronaviru na vzdělání, ale také na duševní a fyzické zdraví našich dětí, na něž má izolace a omezení sociálních kontaktů ještě tíživější vliv než na dospělou populaci. Tento návrh usnadní jejich návrat do škol.


Za prvé, na základě zkušeností z pilotního testování dětí antigenními (AG) a PCR testy, jež proběhly v průběhu měsíce února na MČ Praha 3, 6, 7 a 9 žádáme, aby návrh nové metodiky MŠMT k plošnému testování dětí vysoce prioritizoval PCR nad AG testy.


Sensitivita AG testů je dle výsledku našich pilotů u dětí bez příznaků koronaviru velmi nízká a hrozí, že při jejich plošném nasazení přes síto testů projde vysoký počet dětí s falešně negativním testem. PCR testy i v našich pilotech vykazují sensitivitu vyšší a chceme-li ve školách zaručit skutečně bezpečné prostředí, musíme ihned začít pracovat na tom, abychom nejen v Praze, ale v celém Česku vybudovali dostatečné kapacity pro plošné nasazení PCR testů ve školách.


Za druhé, dlouhý lockdown má za následek rapidní zhoršování duševní pohody, ale i fyzické kondice dětí. Žádáme proto, aby byla za současné situace prioritně řešena otázka wellbeingu dětí a aby byly do plánu otevírání škol zahrnuty i alternativy spočívající v pobytu žákyň a žáků na školách v přírodě.


Hlavní město Praha i městské části a jejich příspěvkové organizace, například Domy dětí a mládeže, jsou připraveny pomoci s logistikou při zajišťování pobytů homogenních otestovaných školních kolektivů v rekreačních areálech a základnách napříč Českem. Do doby, než epidemická situace tento krok dovolí, se budeme rádi podílet na kampaních a projektech, jež budou řešit psychické zdraví a trvající socializační deficit dětí. Wellbeing musí v tomto okamžiku být prioritizován i před naplňováním standardních učebních plánů.


Za třetí, v návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/39 ze dne 18. 2. 2021 žádáme o poskytnutí dostatečného prostoru pro rozhodování o testování ve školách a o otevírání škol a školských zařízení na úrovni krajů a následně i zřizovatelů.


V současné době je jasné, že epidemická situace se v Česku do konce probíhajícího školního roku agregátně výrazně nezlepší. Proto je potřeba, aby se rozhodování urychlilo a stalo flexibilnějším tak, aby zřizovatelé sami ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi mohli vybrat z palety předem schválených forem a postupů při testování žáků a otevírání škol a nebyli nuceni sledovat formy a postupy uniformní pro celé území Česka. Znalost místních poměrů, priorit a podmínek konkrétních škol a výchovně-vzdělávacích zařízení i s ohledem na jejich kapacity a charakter a aktuální epidemické situace na území různých zřizovatelů pak mohou urychlit návrat dětí do škol tam, kde to bude bezpečné.


Vážený pane ministře, předem velmi děkujeme za reflexi našeho stanoviska při zpracování plánu testování ve školách a jejich otevírání a jsme připraveni k další spolupráci.


S pozdravem


Vít Šimral

radní hl. m. Prahy pro oblast školství


Mariana Čapková

předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP


Tomáš Portlík

zastupitel hl. m. Prahy, 1. místostarosta městské části Praha 9


Zdeněk Davídek

radní městské části Praha 9 pro oblast školství


Jiří Ptáček

starosta městské části Praha 3


Štěpán Štrébl

místostarosta městské části Praha 3 pro oblast školství


Marie Kubíková

radní městské části Praha 6 pro oblast školství


Hana Šišková

radní městské části Praha 7 pro oblast školství


Petr Prchal

radní městské části Praha 12 pro oblast školství


Jana Plamínková

zastupitelka hl. m. Prahy, starostka městské části Praha – Slivenec


Karolina Trnková

starostka městské části Praha – Nedvězí


Tomáš Tatranský

místostarosta městské části Praha 8 pro oblast školství


Lenka Felix

starostka městské části Praha – Velká Chuchle


Zuzana Ujhelyiová

radní městské části Praha 11 pro oblast školství


Jiří Dohnal

starosta městské části Praha 11


Eva Špačková

místostarostka městské části Praha 1 pro oblast školství


David Kašpar

místostarosta městské části Praha 10 pro oblast školství


Irena Michalcová

starostka městské části Praha 4


Zorka Starčevičová

starostka městské části Praha – Klánovice


Kateřina Tůmová

předsedkyně Komise pro školství a zastupitelka MČ Praha – Troja


Angela Morávková

starostka městské části Praha – Koloděje


Jiří Koubek

starosta městské části Praha – Libuš


Lenka Alinčová

starostka městské části Praha – Kunratice


Barbora Floriánová

zastupitelka městské části Praha – Dolní Chabry


Zuzana Wildová

radní městské části Praha – Zbraslav pro oblast školství


Radovan Koutský

radní městské části Praha 22 pro oblast školství


Ivana Šestáková

místostarostka městské části Praha 19 pro oblast školství


Petra Venturová

starostka městské části Praha – Šeberov


Jitka Kolářová

místostarostka městské části Praha 15 pro oblast školství


Lenka Kadlecová

starostka městské části Praha – Lipence


Antonín Klecanda

starosta městské části Praha – Kolovraty22 views0 comments

Recent Posts

See All